Prostoupit k lásce přes zamilovanost

X

Prostoupit k lásce přes zamilovanost


Seznámení a začátek nového vztahu je vždy skok do neznáma. Někdy se vám při něm zamotá hlava, někdy létáte v oblacích. Nejkrásnější je však, když je oboustranně pravdivý, když oba ví, že jej chtějí prožít naplno.

Tak jak jsem pro podporu partnerských vztahů sepsala ve svých e-boocích:

Jsem milována, cesta k partnerství

Jsem milována, cesta k partnerství

 

Zamilovanost se děje sama, prostě se děje. Spadnete do toho během vteřiny, někdy tomu předchází jisté sblížení nebo vzájemná podpora a pomoc.

Zamilovanost je vždy krásný prožitek, když je opětovaný a skočíte do něj rovnýma nohama, jednoduše se mu oddáte. Je to chemické okouzlení a žití v realitě, kde je vše a všichni krásní skrze pocity ze srdce, z nekonečnosti lásky, které jste tímto velice silně součástí. Vidíte vše očima a přítomností jiné osoby, s kterou to sdílíte. Je to okamžit z citátu od klasika: “Zastav se okamžiku, jsi překrásný.”

Zamilovanost je nádherná až uzdravující životní energie. Když ji navíc umíte vnímat i ze své zralosti svou vědomou myslí, někdy ji jen nechat proplouvat, jindy ji jen pozorovat je to dar.

Někdy přichází z jiného úhlu bytí, nejdříve jako silný prožitek propojení, vděčnosti sblížení a vzájemné podpory a pomoci s láskou k jinému člověku. A až následně z něj vzklíčí zamilovanost. Někdy dokonce tyto prožitky mohou probíhat i současně.

Zamilovanost má velkou naději přetransformovat se v lásku, když jsou oba na stejné vlně a ve stejném záměru pravdivosti jeden k druhému a v osudovém propojení. Hraje zde roli více faktorů.

Lásku nelze projevovat zamilovaností, takto nemůže být. Zamilovanost je jen přijemná startovací čára, která se v běhu mění v něco víc, v něco skutečné, hluboké a pravé. Životní, někdy až osudové propojení a dobrodružnou cestu ve dvou. Není správné po partnerce/parnerovi vyžadovat po jejím pomynutí neustále projevy zamilovanosti vyžadovat. Pokud to nějak vnitřeně potřebujeme, jsme na tom okouzlení až závislí, může to být odraz toho, že nemilujeme sebe a neumíme si sami poskytnout veškerou péči.

Láska vše změní, poskytuje pocit bezpečí. Je potřeba ji rozvíjet, starat se o ni, řekněme až pracovat na ni. Mít hlavně lásku v soubě a vnímat, že jste její součástí a jste ji naplnění. Tak ji umíte prozářit všude kolem, protože je neomezená.

Partnerská láska je vědomé žití, přebírat za sebe zodpovědnost, nehledat nikdy naplnění něčím ani u nikoho. Dávat a zajišťovat si vše sám sobě, sama sobě.

Přeji vám, ať tyto city prožíváte vždy v souladu se sebou pro naplněné a plnohodnostné partnerské soužití 🙂

 

Andrea Sofie

průvodce pro podporu partnerských vztahů

 

Related post

X

No Comments Yet!

Leave A Comment...Your data will be safe!