Dívenka jako dar

X

Dívenka jako dar


Dívenka ve Slovanské tradici je jako dar čistoty
a jemnosti v září ženského principu.

Jejím příchodem do rodiny přichází božské světlo, radost a láska.

 

 

Naši předkové dříve žili v harmonii v rámci komunity. Každé pohlaví zde mělo své poslání. Tak vše ladilo soudržností v rámci celého prostoru a společného žití.

Úkolem rodičů bylo vychovávat, podporovat a učit dceru být v sounáležitosti s ženstvím a syna být v sounáležitosti s mužstvím.

Intuice, jemnost, bezpodmínečná láskyplnost, rozvaha, předvídavost a moudrost žen byla posláním a výborně se doplňovala s mužkými silnými stránkami pro harmonii soužití.

Posláním ženy je být šťastná sama v sobě, aby mohla prozářit svět kolem. Ztělesňuje všechny vlastnosti, které jsou podstatou DUŠE: lásku, laskovost, péči. Takto je to pro dívky přirozené už od narození. Vše co ji tvoří a obklopuje zajistí pro celý národ v jeho tradicích předků žit v míru, štěstí, sounáležitosti a harmonii.

Muži jsou strážci těchto jejích vlastností, jsou jejich oporou a pečují o bezpečí a bezstarostnost. V této harmonii mohou společně tvořit krásné prostředí, ve kterém vyrůstají spokojené děvenky a chlapci v jejich láskyplném partnerství.

Mužský princip symbolizuje vznešenost a sílu, to je mužská povaha DUCHA.

Rodiče společně vychovávali dívku jemně a láskyplně, ve výchově nebylo dovoleno dívenky trestat, používat nepěkná slova a hrubost. Takto mohly dívenky přirozeně projevovat a rozvíjet své vlastnosti, svou božskou přirozenost: být klidnější, roznášet kolem sebe krásu, radost, starostlivost, laskavost.

Svého muže ochraňuje svou láskou a věrností. V jeho milujícím náručí jej dokáže povznest do nebeských výšin.

V mateřství je ochranitelkou rodiny, pečující matkou a milující partnerkou. Pro své děti i svého muže/manžela/partnera dokáže neskutečné věci.

Čistota i odvaha ženy, která je vychovávána v lásce může ochránit nejen její rod, ale i národ.

Přeji vám naplněné, láskyplné partnerství a rodinné soužití, ve kterých budou vyrůstat v jemnosti a péči dívenky a v seběvědomé odvaze a síle chlapci.

 

💖 Přeji krásné a láskyplné dny

Andra Sofie

💖  Věřím, že vám mé přednášky a náměty
pomohou na cestě ke spokojenému rodinnému soužití.
🥰

Pro svůj osobní rozvoj se nechte vézt ke svému Božství a prosvícení
na vzdělávacím portále www.omujboze.cz

 

Inspiraci na tento článek jsem čerpala ze Slovanské historie a v článku “ve světě za zrcadlem”.

Děkujeme všem, kdo nám ukazují naše skutečné kořeny a dějiny našeho národa
a učí nás být lepšími sami v sobě 🙂

 

Related post

X

No Comments Yet!

Leave A Comment...Your data will be safe!