Pět jazyků lásky – podpora partnerských vztahů

X

Pět jazyků lásky – podpora partnerských vztahů


To co je v životě lidí nejdůležitější jsou krásné vztahy.

Když máte vyladěné vztahy kolem sebe, i láskyplný vztah sámi k sobě, tak vše kolem funguje. Daří se vám protože je vám přáno, máte podporu milovaných bytostí a ochranu lásky, jste zdraví, protože duchovně nestrádáte a máte štěstí.

 

Důležité je vzájemně se chápat, respektovat se a poskytovat si navzájem volný prostor.

Pro pochopení sebe i sebe navzájem, což vyplývá z přirozenosti každého už od dětství, nám dal takový “malý návod” už psycholog a autor knihy Gary Chapman ve své knize, kde sepsal poznatky ze sezení, podle toho, co klientům v životě chybělo.

Tuto inspiraci přináším i na partnerské večírky pro podporu partnerských vztahů, protože to co se nám v dětství, hlavně v rodinách, nedostávalo, to později hledáme ve vztazích v dospělosti. Toužíme si naplnit svou nádrž lásky právě tím, co nejvíce potřebujeme.

Které jazyky LÁSKY Gary Chapman rozlišil:

  1. Slova ujištění – plynoucí jako podpora, projev lásky, sounáležitosti, upřímný kompliment apod.
  2. Upřená pozornost – čas, kdy se opravdu věnujeme jeden druhému s plnou pozorností, otevřeným čistým srdcem a vnímáním času tady a teď.
  3. Dary – dostat jakoukoli maličkost nebo dárek, když se za námi milovaná osoba vrací s tím, že si na nás vzpomněla a koupila nebo vyrobila něco na cestách nebo cestou z práce apod., co by nám udělalo radost.
  4. Skutky, služby – upřímná pomoc, nápomoc, péče, pomoc a podpora, tady je potřeba to vníma, tak, že druhý není nemohoucí, nemá pocity oběti typu “nikdo mi nepomůže”, není to vynucené, je to jen projev svonáhlého podnětu a spolupráce, opět tady a teď.
  5. Fyzický kontakt – myšleno jako projevy blízkosti, držení za ruku, pohlazení, doteky, vnímání lásky přes fyzické tělo.

To je to, co je potřeba se naučit znát u sebe,
abychom to mohli vnímat i u svých blízkých.

Je to jako něco, co víte, že ten druhý potřebuje a láskyplně a vědomě mu to poskytujete. Protože když někoho milujete, děláte si navzájem radosti, předáváte si malé projevy náklonosti, které nic nestojí a jsou stonásobně upřímně opětovány navzájem. Takto fungují krásné vztahy, nejen partnerské.

Rádá vám v dalších článcích předám k těmto 5 jazykům lásky více ponatků ze života z rozhovorů s dětmi i s dospělými pro naplněné vztahy.

Více poznání Pěti jazyků lásky jsem vám připravila v online přednáškách na svém vzdělávacím portálu www.omujboze.cz

Úvodní přednášku si můžeme shlédnout na YouTube proudu Pramen k poznání.

 

 

💖 Přeji krásné a láskyplné dny

Andra Sofie

 

💖  Věřím, že vám recenze i mé online přednášky a náměty
pomohou na cestě ke spokojenému rodinnému soužití
i k vědomé sexualitě. 🥰

Pro svůj osobní rozvoj se nechte provézt ke svému Božství a prosvícení na vzdělávacím portále www.omujboze.cz

Related post

X

No Comments Yet!

Leave A Comment...Your data will be safe!