Kdepak se vzala informace, že ženy se chtějí pomilovat s muži s velkým penisem

X

Kdepak se vzala informace, že ženy se chtějí pomilovat s muži s velkým penisem


Kde by to mohlo mít původ?

Toto tvrzení, že ženy si užijí uskopojení “jen s muži s velkým penisem” zajmavě pumpují do hlavy už dívkám a ženám překvapivě hlavně muži. Proč je tomu tak? Může to souviset se silou tzv. pohanských božstev?

Pojďme se na to podívat i trošku do minulosti, která by nám mohla objasnit už toto několikatisícileté přesvědčení. I když osobně nejsem jeho zastáncem.

Četba knihy Dvanáctá planeta o božstvech přicházejícíh na planetu Zem.

Tak se dočtete o civilizacích Sumerů, Egypťanů a minojské – přecházející do Řecka, uctívající posvátného býka.

Cituji z knihy možné rozuzlení: “Proudily od Sumerů do Řecka báje a kultovní obřady – z východních břehů Středomoří, přes Krétu a Kypr? Tam žily národy, které můžeme souhrnně pojmenovat Kananejští.

Stéla nalezená v Palestině zobrazuje boha, který sedí na trůně. …Bůh má špičatý klobouk, zdobený rohy, který je od pradávných časů znamením bohů. Znázorňuje boha Ela, nejvyšší kanaárské božstvo.”

 

Teď přichází ten důležitý text s informací poznání z historie 😀

Cituji: “Jedním z pojmenování tohoto boha bylo i Tor (býk), což mělo naznačovat jeho sexuální roli
v úloze Otce bohů. V kanaárské básni: “Zrození dobrotivých bohů” se El zjevuje na mořském břehu (zřejmě nahý) a dvě ženy jsou úplně uchvácené velikostí jeho mužství.
El má s oběma ženami pohlavní styk a zplodí dva bohy – Šachara (Svítání, Úsvit) a Šalema (Završení, Soumrak).”

 

Můži se tedy mohou domnívat, že když jsou obdařeni méně, tak postrádají trochu více té božskosti a ženy k nim nebudou obdivně vzhlížet a přát si se s nimi pomilovat. Většinou se to právě misto činy, snaží dohnat spoustou zbytečných řečí o svých výkonech. Co si o tom myslíte vy?

Milování však není o vzhledu a predispozicích našich lidských těl, je o propojení dvou bytostí, splynutí v harmonii, energii a světelné záři každého vědomě a samostatně, kdo do tohoto duchovního propojení dvou bytostí vstupuje.

Je to posvátné splynutí, které by mělo plynout v lásce, péčí a v čistotě propojení duší zbavených veškerých dogmat a potřeb pro doplnění čehosi od někoho jiného.

 

Přeji vám nádherné prožitky vždy užívejte s milovanou jedinečnou bytostí po svém boku.

Postupujte společně na své partnerské cestě k vědomé sexualitě, poznejte nejvyšší nadpozemský prožitek orgasmu.

 

💖 Přeji krásné a láskyplné dny

💖  Věřím, že vám recenze i mé přednášky a náměty
pomohou na cestě ke spokojenému partnerskému soužití
i k vědomé sexualitě. 🥰

Pro svůj osobní rozvoj se nechte vézt ke svému Božství a prosvícení
na vzdělávacím portále www.omujboze.cz

 

citace z knihy: Dvanáctá planeta, autor Zecharia Sichin, nakladatelství Citadella

Related post

X

No Comments Yet!

Leave A Comment...Your data will be safe!